kierunek

kierunek
-ku; -ki; m
(drogi, marszu) direction; (w sztuce) trend (studiów), ≈major

w kierunku Lublina — towards Lublin

w przeciwnym kierunku — in the other direction

pracować pod czyimś kierunkiem — to work under sb's guidance

mieć zdolności w kierunku kierunek — +gen to have a gift for

* * *
kierunek
mi
-nk-
1. (drogi, marszu) direction; (wiatru, prądu) set; (dochodzenia, badań, rozumowania) line; iść w jakimś kierunku go l. make towards sth, make for sth, head towards l. for sth; kierunek działania course of action; kierunek studiów uniw. major; mieć zdolności w jakimś kierunku have a gift for sth; nadawać ton l. kierunek set the trend; w kierunku Warszawy towards Warsaw; w przeciwnym kierunku in the other l. opposite direction.
2. sztuka trend.
3. (= zarządzanie) management, leadership; pracować pod czyimś kierunkiem work under sb's guidance l. instruction.
4. wojsk. front.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Нужна помощь с курсовой?

Look at other dictionaries:

 • kierunek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. kieruneknku {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} strona, w którą zmierza ruch lub zwrócony jest jakiś przedmiot; też: droga, linia prowadząca do celu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kierunek… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • kierunek — m III, D. kieruneknku, N. kieruneknkiem; lm M. kieruneknki 1. «strona, ku której zwraca się jakiś ruch lub zwrócony jest jakiś przedmiot; droga, linia prowadząca do jakiegoś miejsca, celu» Kierunek niewiadomy, południowy, poziomy, przeciwny.… …   Słownik języka polskiego

 • idealizm — m IV, D. u, Ms. idealizmzmie, blm 1. «bezkrytycyzm w stosunku do otoczenia, niedostrzeganie negatywnych stron życia, hołdowanie wzniosłym, lecz nierealnym ideałom; marzycielstwo» Kierować się idealizmem w stosunkach rodzinnych. 2. filoz.… …   Słownik języka polskiego

 • naturalizm — m IV, D. u, Ms. naturalizmzmie, blm 1. «kierunek filozoficzny dążący do wyjaśnienia rzeczywistości przyczynami naturalnymi, tłumaczący całość zjawisk zachodzących w świecie działaniem praw przyrody» 2. «kierunek w socjologii rozwijający się w… …   Słownik języka polskiego

 • funkcjonalizm — m IV, D. u, Ms. funkcjonalizmzmie, blm 1. «kierunek we współczesnej architekturze, urbanistyce i sztuce użytkowej, którego głównym założeniem jest uznanie nadrzędności funkcji, od której uzależnione są elementy techniczne i estetyczne» 2. «pogląd …   Słownik języka polskiego

 • strzałka — ż III, CMs. strzałkałce; lm D. strzałkałek 1. «znak wskazujący kierunek, mający postać schematycznie narysowanej strzały do łuku, czyli długiej kreski zakończonej dwiema skośnymi kreseczkami lub trójkątem, którego wierzchołek określa kierunek»… …   Słownik języka polskiego

 • zachód — m IV, D. zachódchodu, Ms. zachódchodzie; lm M. zachódchody 1. «moment, w którym Słońce lub inne ciało niebieskie przecina linię horyzontu poruszając się (pozornie) w dół; późna pora dnia, kiedy Słońce znajduje się nisko nad horyzontem;… …   Słownik języka polskiego

 • funkcjonalizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. funkcjonalizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} założenie w metodologii nauk, według którego należy badać funkcjonalne zależności zjawisk, rezygnując w rozważaniach …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • sterować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, sterowaćruję, sterowaćruje, sterowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nadawać statkowi lub samolotowi kierunek za pomocą steru; nadawać łódce kierunek za pomocą wiosła : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Joanna Chmielewska — For Joanna Chmielewska (gymnast), see Gymnastics at the World Games. Joanna Chmielewska Born Irena Kühn 2 April 1932 (1932 04 02) (age 79) Warsaw, Poland Occupation Novelist Citizenship …   Wikipedia

 • determinizm — m IV, D. u, Ms. determinizmzmie, blm filoz. «pogląd uznający współzależność zjawisk (zdarzeń), zgodnie z którym każde zjawisko (w przyrodzie, w rozwoju społecznym, w działaniu ludzkim) jest nieuchronnie i jednoznacznie wyznaczone przez ogół… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”